*Larita Kutsarita - n. see THE AUTHOR
*Spoonfuls - n. articles/dispatches/scribbles by Larita Kutsarita
(Background photo by Aiess Alonso)

Tuesday, March 8, 2011

UP SILIP: Walong Taon ng Paglikha ng Sining Mula sa Masa, Tungo sa Masa


Sa anibersaryo ng Up Sining at Lipunan (UP SILIP), sa diwa ng walong taon ng paglikha ng sining mula sa masa at tungo sa masa, iniimbitahan ka namin sa isang buong linggo ng makabuluhang sining at ligaya:

*8 Marso - "Walk the (Mass) Line." Paglunsad ng eksibit sa CMC Skywalk.

*9 Marso - "Welcome to Gleekville High! GLEE in Theory." 4pm. PH116-18. Tagapagsalita: Ms. Jonnabelle Asis (CSSP, Sociology Department).

*10 Marso - "The Cook, the Thief, His Wife, and Her Lover" ni Peter Greenaway. Libreng Filmshowing. 4pm. UP Videotheque.

*8-11 Marso - "Rights Volume Three: Make-Up." Filmshowing at discussion sa klase mo (malay mo).

*12 Marso - "Sumipat. Mamulat." Basic Mass Integration sa Brgy. Central, isang komunidad sa North Triangle na apektado ng Quezon City Central Business District (QCCBD) Project.

*"Articulations." Official UP SILIP publication. Libreng ipamimigay sa mga bulwagan at koridor ng kampus.

*UP SILIP ballers at T-shirts for sale sa SILIP booth sa CMC Skywalk buong linggo.

Dahil ang sining ay dapat ibinabalik sa masang pinaglilingkuran, at hindi lamang nananatili sa museo o sinehan, patuloy tayong lilikha at makikibaka. Magkita-kita tayo, kasama! Kontakin si Miko, 09178659778, kung may mga tanong o kung ano man. Maaari rin kaming kamustahin sa Facebook, hanapin ang "UP SILIP," o kaya'y sundan ang link na ito: http://www.facebook.com/upsilip.

 Maraming salamat, at isang mapulang pagbati!

"Let a hundred flowers bloom." - Mao Zedong


No comments: